Schoorsteenveger Manders respecteert het waarborgen van uw privacy.

​In deze Privacy statement willen wij duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
​Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om zoals is vastgelegd in de wet (AVG) Deze gegevens hebben wij nodig om uw diensten en opdrachten te kunnen uitvoeren.

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij met het doel waarvoor deze beschreven in het (AVG)
 • Wij beperken ons tot uw persoonsgegevens die wij minimaal nodig hebben voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij vragen uitdrukkelijk uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben in ons bedrijf passende maatregelen getroffen om verlies, diefstal, onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te  verkrijgen. Wij hebben onze website beveiligd met SSL zodat u veilig uw contact gegevens op onze site kunt invullen.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden partijen, tenzij het nodig is voor de uitvoering van het streven naar het doel  waarvoor ze zijn verstrekt.​
 • Wij willen u wijzen op de rechten omtrent uw persoonsgegevens en ze accepteren en respecteren.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke termijn van 7 jaar.

Persoonsgegevens die worden verwerkt van klanten of leveranciers
Manders reiniging verwerkt uw persoonsgegevens om uw gevraagde diensten te kunnen uitvoeren en u zelf gegevens verstrekt bij het invullen van ons contact formulier op de website van Schoorsteenveger Manders.

 • Administratieve doeleinden
 • Vragen over uw bestelling
 • Leveren van uw bestelling
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derde partijen indien noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Zoals het AVG-programma en het verzorgen van onze administratie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waar wij geen verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen en sturen naar info@schoorsteenvegermanders.nl

​Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren in ieder geval binnen 4 weken.
Heeft u nog vragen omtrent de AVG, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Schoorsteenveger Manders is onderdeel van : Axel Manders dienstverlening.

Contact 

​Axel Manders
Korenstraat 27
5388 CR Nistelrode
06-52008285
info@schoorsteenvegermanders.nl